img
down číst více

Protetika Děčín

O nás

Společnost Protetika Děčín s.r.o. byla založena v roce 1996 jako VOKÁL PROTETIKA spol. s r.o. sídlila do roku 2014 v budově polikliniky v Děčíně. Od roku 2015 sídlí v nových prostorách v budově sousedící s poliklinikou.

Firma se zabývá především výrobou protéz (funkčních náhrad končetin) a ortéz dolních a horních končetin ( náhrady ztracené funkce ) a trupových ortéz z pevných materiálů. Dalším oborem je výroba ortopedických vložek do bot, látkových korzetů, kýlních pasů apod., to vše na základě odebrání individuálních měr dle potřeb pacienta. Pomůcky jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami na základě předepsaného poukazu odborným lékařem dle platného číselníku VZP. Výjimkou jsou ortopedické vložky, kde je vyžadována spoluúčast pacienta.

Naše firma poskytuje zdravotní služby nejen na našem pracovišti, ale i pacientům v nemocniční a v domácí péči.

nahoru

Protézy

Protéza nahrazuje chybějící část končetiny.

Protézy obecně dělíme na protézy horních a protézy dolních končetin. Pacient po amputaci ovlivní návrat do běžného života, když spolupracuje s lékaři a protetickými techniky.

Technologie a komponenty na zhotovení protézy volí vždy protetický technik. Dnes používané technologie a materiály při výrobě umělých náhrad končetin zajišťují běžné i nadstandardní pohybové aktivity.

Protetický technik zvolí vždy sestavu komponentů pro zhotovení protézy na základě posouzení zdravotního stavu pacienta před a po amputací, aktivity pacienta po amputaci, hmotnosti pacienta a posouzení možnosti využití protézy v běžném životě.

PROTÉZY HORNÍCH KONČETIN

Protézy horních končetin dělíme na:

Základem každé protézy je sestava modulárních dílů a pahýlová objímka. Protetický technik zvolí ve spolupráci s ortopedicko-protetickým lékařem použití vhodné technologie a vhodnou sestavu modulárních dílů. Vždy se přihlíží ke zdravotnímu stavu, pohybové aktivitě a motivace pacienta. Je nutné se vždy řídit pokyny lékaře a protetického technika.

Po stavbě, pečlivém seřízení všech prvků protézy je zpravidla naneseno kosmetické krytí z pěnového materiálu a kosmetické rukavice, a tím se protéza vzhledově přibližuje vzhledu zdravé končetiny.

Je vždy třeba se o protézu starat, používat ji k účelu pro který byla vyrobena. Ve spolupráci s protetickým technikem zajistit včasnou opravu nebo úpravu, aby nedošlo k poškození konstrukčních dílů. Důležité je rovněž udržovat náhradu v náležité čistotě.

Každý amputovaný pacient by měl mít k disposici jednu standardní pomůcku, pro případ závady, či poškození druhé. Pojišťovny proto určily nárok na dvoje funkční vybavení.

U všech protéz je stanoven nárok na nové vybavení na 24 měsíců. Záruky komponentů skončily a je třeba s ohledem na míru opotřebení dílů provést kompletní prohlídku protézy, a pokud technik posoudí, že pomůcka je ve velmi špatném stavu a náklady na opravu by převýšily náklady na pomůcku novou, navrhne zhotovení pomůcky nové.

Vzhledem k tomu, že dochází u každého člověka k objemovým změnám, zejména pahýlu po amputaci je potřeba opět ve spojení s protetickým technikem posoudit, úpravu pahýlového lůžka. Neváhejte kontaktovat protetického technika vždy když dojde ke změnám, které mohou ovlivnit používání pomůcky.

Myoelektrické protézy horních končetin

Někteří pacienti mohou využít protézy horních končetin, které jsou navíc vybaveny motorky a hydraulickým zařízením, které společně zajišťují provedení např. aktivního úchopu či otočení ruky.

Impuls pro provedení takového pohybu vychází z povrchových elektrod umístěných na těle uživatele pro snímání elektrických potenciálů z jiných aktivovaných svalů. Pro některé osoby není snadné naučit se takovou protézu ovládat.

Proto existují specielní přístroje založené na principu biofeedbacku pomocí nichž se pacient učí "vnímat" a ovládat myoprotézu. Výrobou a aplikacemi těchto protéz se zabývají specialisované pracoviště.

PROTÉZY DOLNÍCH KONČETIN

Podle amputační výšky dělíme protézy dolních končetin

Základem každé protézy je sestava modulárních dílů a pahýlová objímka. Protetický technik zvolí ve spolupráci s ortopedicko-protetickým lékařem použití vhodné technologie a vhodnou sestavu modulárních dílů. Vždy se přihlíží ke zdravotnímu stavu, pohybové aktivitě a motivace pacienta. Je nutné se vždy řídit pokyny lékaře a protetického technika.

Po stavbě, pečlivém seřízení všech prvků protézy je zpravidla naneseno kosmetické krytí z pěnového materiálu a kosmetické rukavice, a tím se protéza vzhledově přibližuje vzhledu zdravé končetiny.

Je vždy třeba se o protézu starat, používat ji k účelu pro který byla vyrobena. Ve spolupráci s protetickým technikem zajistit včasnou opravu nebo úpravu, aby nedošlo k poškození konstrukčních dílů. Důležité je rovněž udržovat náhradu v náležité čistotě.

Každý amputovaný pacient by měl mít k disposici jednu standardní pomůcku, pro případ závady, či poškození druhé. Pojišťovny proto určily nárok na dvoje funkční vybavení.

U všech protéz je stanoven nárok na nové vybavení na 24 měsíců. Záruky komponentů skončily a je třeba s ohledem na míru opotřebení dílů provést kompletní prohlídku protézy, a pokud technik posoudí, že pomůcka je ve velmi špatném stavu a náklady na opravu by převýšily náklady na pomůcku novou, navrhne zhotovení pomůcky nové.

Vzhledem k tomu, že dochází u každého člověka k objemovým změnám, zejména pahýlu po amputaci je potřeba opět ve spojení s protetickým technikem posoudit, úpravu pahýlového lůžka. Neváhejte kontaktovat protetického technika vždy když dojde ke změnám, které mohou ovlivnit používání pomůcky.

nahoru

Ortézy

Končetinové ortézy nahrazují, nebo napravují špatnou funkci nemocné končetiny a trupové ortézy jsou pomůcky pro léčbu trupu a páteře.
Ortézy slouží také k poúrazové a pooperační léčbě pacientů.

U končetinových ortéz rozlišujeme ortézy na fixační, které záměrně omezují pohyb, extenční které narovnávají končetinu pomocí mech. dílů, či elastických tahů, korekční napravují končetinu do správného postavení a podpěrné které odlehčí požadovanou končetinu od nadměrného zatěžování.

TRUPOVÉ ORTÉZY

Pevné trupové ortézy jsou určeny pro poúrazovou nebo pooperační léčbu trupu a páteře. Vyrábí se z plastů podle sádrového odlitku na základě odebrání negativního otisku pacienta.

Sádrový odlitek technik modeluje do požadovaného tvaru a nanáší na odlitek za tepla zpracovatelný plastový materiál.

KONČETINOVÉ ORTÉZY

Končetinová ortéza napravuje nebo nahrazuje špatnou funkci nemocné končetiny a nebo je určena na doléčení pooperačních či poúrazových stavů.

Protože jsou mnozí uživatelé odkázáni na celodenní používání pomůcky, je nutné, aby používání správně fungující ortézy nebylo bolestivé a kontakt pokožky s materiálem byl příjemný.

Kvalita vyráběných ortéz a přístrojů je závislá nejen na dobře zvládnuté technologii, ale také na kvalitních materiálech. Konstrukční základ pomůcek nesmí být pro uživatele příliš těžký, ale musí být dostatečně pevný. Protetický technik má možnost výběru z dostatečné nabídky modulárních dlahových a kloubních systémů s různými funkcemi. Pěnové nebo tuhé plasty mohou mít nenápadnou bílou nebo tělovou barvu, pro malé nebo mladé uživatele lze použít plast s dětskými motivy nebo pestrými barvami. K bandážování se používají přírodní nebo umělé usně. Hygienická údržba pomůcky by neměla být složitá.

Návrh na stavbu pomůcky a druh použitého materiálu volí vždy protetický technik individuálně:

Podle požadavků lékaře, posouzení zdravotního postižení, rozsahu pohybové aktivity, druhu využití pomůcky, hmotnosti a také požadavků uživatele.

Druhy končetinových ortéz

Fixační – záměrně omezují pohyb
Korekční – napravují končetinu do správného postavení
Extenční – narovnávají končetinu pomocí mechanických dílů nebo elastických (neelastických) protitahů
Vyrovnávací – pomocí mechanických dílů vyrovnávají délku končetiny
Podpěrné – odlehčují končetinu od zatížení
Pracovní – zhotovují se u horních končetin, kde chybí dostatečný úchop.

Tyto druhy se vyrábějí buď jako statické = pevné bez pohybu ( zmírňují bolest, odlehčují a stabilizují končetinu ) nebo jako dynamické = mají řízený pohyb ( nahrazují ztracené nebo oslabené funkce svalů a kloubů )


nahoru
Pro lékaře
KÓDY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

PROTÉZY

Protézy dolních končetin
24 4000023 Protéza pro transtibiální amputaci a níže prvovybavení
24 4000024 Protéza pro transtibiální amputaci a níže st.akt. I
24 4000025 Protéza pro transtibiální amputaci a níže st.akt. II
24 4000026 Protéza pro transtibiální amputaci a níže st.akt. III
24 4000027 Protéza pro transtibiální amputaci a níže st.akt. IV
 
24 4000028 Protéza pro exartikulaci v kolenním kloubu prvovybavení
24 4000029 Protéza pro exartikulaci v kolenním kloubu st.akt. I
24 4000030 Protéza pro exartikulaci v kolenním kloubu st.akt. II
24 4000031 Protéza pro exartikulaci v kolenním kloubu st.akt. III
24 4000032 Protéza pro exartikulaci v kolenním kloubu st.akt. IV
 
24 4000033 Protéza dolní končetiny pro transfemorální amputaci prvovybavení
24 4000034 Protéza dolní končetiny pro transfemorální amputaci st.akt. I
24 4000035 Protéza dolní končetiny pro transfemorální amputaci st.akt. II
24 4000036 Protéza dolní končetiny pro transfemorální amputaci st.akt. III
24 4000037 Protéza dolní končetiny pro transfemorální amputaci st.akt. IV
 
24 4000038 Protéza dolní končetiny po exartikulaci v kyč. kloubu prvovybavení
24 4000039 Protéza dolní končetiny po exartikulaci v kyč. kloubu st.akt. I
24 4000040 Protéza dolní končetiny po exartikulaci v kyč. kloubu st.akt. II
24 4000041 Protéza dolní končetiny po exartikulaci v kyč. kloubu st.akt. III
24 4000042 Protéza dolní končetiny po exartikulaci v kyč. kloubu st.akt. IV
 
24 4000043 Protéza dolní končetiny bionický kloub st.akt. III a IV
 
24 4000044 Protéza dolní končetiny dětská do 18 let
 
Protézy horních končetin
24 4000014 Protéza horní končetiny prvovybavení
24 4000015 Protéza horní končetiny pasivní
24 4000016 Protéza horní končetiny ovládaná vlastní silou
24 4000017 Protéza horní končetiny myoelektrická od 16 let
24 4000018 Protéza horní končetiny myoelektrická do 15 let
24 4000019 Protéza horní končetiny do 18 let
 
30 4100003 Úprava protézy individuálně zhotovené
30 4100004 Oprava protézy individuálně zhotovené
30 4100005 Oprava myoelektrické protézy individuálně zhotovené
 ORTÉZY

Trupové ortézy se základem z pevných materiálů
24 4000005 Ortéza trupu na zakázku; od 19 let
24 4000006 Ortéza trupu na zakázku; dětská do 18 let 
24 4000007 Ortéza trupu z prefabrikátu nebo stavebnice; od 19 let
24 4000139 Ortéza trupu z prefabrikátu nebo stavebnice; do 18 let
24 4000144 Korzet tříbodový stavebnicový; do 18 let
24 4000145 Korzet tříbodový stavebnicový; od 19 let
 
Ortézy dolních končetin
24 4000020 Ortéza dolní končetiny na zakázku; od 19 let
24 4000021 Ortéza dolní končetiny na zakázku; dětská do 18 let
24 4000022 Ortéza dolní končetiny z prefabrikátu nebo stavebnice
24 4000143 Ortéza dolní končetiny z prefabrikátu nebo stavebnice; do 18 let
 
Ortézy horních končetin
24 4000011 Ortéza horní končetiny na zakázku; od 19 let
24 4000012 Ortéza horní končetiny na zakázku; dětská do 18 let
24 4000013 Ortéza horní končetiny z prefabrikátu nebo stavebnice
24 4000142 Ortéza horní končetiny z prefabrikátu nebo stavebnice; do 18 let
 
Opravy a úpravy ortéz
30 4100001 Úprava ortézy na zakázku
30 4100002 Oprava ortézy na zakázku
 
Bandáže
24 4000009 Bandáž trupu na zakázku; od 19 let
24 4000010 Bandáž trupu na zakázku; dětská do 18 let
 
Ortopedické vložky
24 4000052 vložky ortopedické speciální na zakázku
Předpis - lékařská odbornost: DIA, ORP, ORT, REH, TRA, REV
 
24 4000053 vložky ortopedické na zakázku; dětské do 18 let
Předpis - lékařská odbornost: ORP, ORT, REH, REV
 
Dle číselníku VZP s účinností od 1. ledna 2024, verze 1099

Dle číselníku VZP s účinností od 1. července 2007, Verze 630


SKUPINA 05

ORTOPEDICKOPROTETICKÉ POMŮCKY INDIVIDUÁLNĚ ZHOTOVOVANÉ

ZP ortopedicko protetické individuálně zhotovované předepisuje smluvní lékař Pojišťovny příslušné odbornosti na Poukaz.
 
Výrobce individuálně zhotovované ortopedicko protetické pomůcky musí mít na tuto činnost uzavřenou smlouvu s příslušným pracovištěm VZP ČR. 
 
U kódů označených symbolem Z (v poli ZVL) předloží výrobce příslušné zdravotní pojišťovně cenovou předkalkulaci, vyplněnou ve formuláři, jehož vzor je uveřejněn na webu VZP. V předkalkulaci budou uvedeny položky dle sazebníku maximálních časů Asociace poskytovatelů zakázkových zdravotnických prostředků a VZP.
 
Pojišťovna hradí: 
 
Epitézu individuálně zhotovovanou - kód 4000054 maximálně 1 kus za 2 roky, předpis podléhá schválení revizním lékařem; kód 4000055  maximálně 1 kus za 1 rok, předpis podléhá schválení revizním lékařem.
 
Ortézu individuálně zhotovovanou - je možné předepsat pouze v případě, že není z medicínského a terapeutického hlediska možné použít ortézu sériově vyráběnou.
 
Ortéza pro stabilizaci sedu (kód 4000008) je vyráběna přísně individuálně k zajištění stability sedu se současnou korekcí páteře. Je indikována pro těžkou nedostatečnost postury při postižení stability pacienta vsedě; poruchy statiky a rovnováhy u neuromuskulárních postižení. Předpis podléhá schválení revizním lékařem. 
 
Protézy DK - Funkční indikací protézy je návrh uspořádání protézy DK podle schopnosti uživatele používat protézu (stupně aktivity) v závislosti na jeho celkovém zdravotním stavu. Pokud pacient splňuje předpoklady pro předpis a používání speciální protézy DK, nemůže mu být pro nesplnění indikačních kritérii souběžně uhrazen a zapůjčen invalidní vozík, vyjma případů oboustranné amputace.
 
Protézy DK s bionickým kloubem - pod kódem 40000043 lze předepsat protézu DK se systémem bionického kolenního kloubu. Předpis podléhá schválení revizním lékařem. Žádost musí obsahovat jednoznačné medicínské zdůvodnění, proč nelze použít jiný typ protézy. K žádosti je třeba doložit vyplněný Formulář ke schválení úhrady stehenní protézy – systém bionický kolenní kloub. 
 
Protézy HK myoelektrické - pacienti s oboustrannou amputací horní končetiny nebo jednostrannou ztrátou horní končetiny a funkčním postižením úchopu druhostranné končetiny; u vrozených defektů horních končetin s jednostranným postižením - maximálně 1 ks za 5 let; u dětí do 15 let 1 ks za 3 roky. Předpis podléhá schválení revizním lékařem. K žádosti je třeba doložit vyplněný Formulář k žádosti o úhradu myoelektrické protézy z veřejného zdravotního pojištění.
 
Opravy - jsou předepisovány v případě poškození funkčních částí pomůcky běžným opotřebením; nikoliv v případě poškození vinou špatného používání.
 
Úpravy - jsou předepisovány výhradně při změnách zdravotního stavu a v medicínsky zdůvodněných případech
 
Stupeň aktivity uživatele - určuje fyzické a psychické předpoklady uživatele, profesi, uživatelský prostor apod. Je mírou schopnosti a možnosti uživatele naplnit provádění běžných denních aktivit. Stupeň aktivity uživatele určuje požadované technické provedení protézy (kolenní kloub a protetické chodidlo, nikoliv pahýlové lůžko) 
 
Určení nezbytného technického provedení protézy (volba základních komponentů pro stavbu protézy) ze zdravotního hlediska je založeno na potenciálních funkčních schopnostech uživatele. Tyto funkční schopnosti vycházejí z očekávaných předpokladů protetika a indikujícího lékaře a jsou založeny zejména na posouzení: 
 
minulost uživatele (včetně posouzení stavu před amputací) 
 
současný stav uživatele (stav pahýlu a jiné zdravotní aspekty) 
 
pacientova pozitivní motivace využít protetickou náhradu
 
Stupeň aktivity 1 - interiérový typ uživatele. Uživatel má schopnost nebo předpoklady používat protézu pro pohyb na rovném povrchu a při pomalé konstantní rychlosti chůze. Doba používání a překonaná vzdálenost při chůzi v protéze jsou vzhledem ke zdravotnímu stavu uživatele výrazně limitovány. Terapeutický cíl: zabezpečení stoje v protéze, využití protézy pro chůzi v interiéru.   
 
Stupeň aktivity 2 - limitovaný exteriérový typ uživatele. Uživatel má schopnost nebo předpoklady používat protézu i pro překonávání malých přírodních nerovností a bariér (nerovný povrch, schody apod.) a to při pomalé konstantní rychlosti chůze. Doba používání a překonaná vzdálenost při chůzi v protéze jsou vzhledem ke zdravotnímu stavu uživatele limitovány. Terapeutický cíl: využití protézy pro chůzi v interiéru a omezeně v exteriéru.   
 
Stupeň aktivity 3 - nelimitovaný exteriérový typ uživatele. Uživatel má schopnost nebo předpoklady používat protézu i při střední a vysoké poměrné rychlosti chůze. Typické je překonávání většiny přírodních nerovností a bariér a provozování pracovních, terapeutických nebo jiných pohybových aktivit, při čemž technické provedení protézy není vystaveno nadprůměrnému mechanickému namáhání. Požadavkem je dosažení střední a vysoké mobility pacienta a v případě také zvýšená stabilita protézy. Doba používání a překonaná vzdálenost při chůzi v protéze jsou ve srovnání s člověkem bez postižení pouze nepatrně limitovány. Terapeutický cíl: využití protézy pro chůzi v interiéru a exteriéru téměř bez omezení. 
 
Stupeň aktivity 4 - nelimitovaný exteriérový typ uživatele se zvláštními požadavky. Uživatel má schopnosti nebo předpoklady jako uživatel stupně 3. Navíc se zde vzhledem k vysoké aktivitě uživatele protézy vyskytuje výrazné rázové a mechanické zatížení protézy. Doba používání a překonaná vzdálenost při chůzi v protéze nejsou ve srovnání s člověkem bez postižení limitovány. Typickým příkladem je dítě nebo vysoce aktivní dospělý uživatel nebo sportovec. Terapeutický cíl: využití protézy pro chůzi a pohyb v interiéru a exteriéru zcela bez omezení. 
 

SKUPINA 16

OBUV ORTOPEDICKÁ

Obuv ortopedickou předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti ORT, ORP, REH, v případě obuvi diabetické lékař odbornosti DIA, na Poukaz.
 
Pojišťovna hradí: 
 
Obuv ortopedickou individuálně zhotovovanou (kódy 4000045 a 4000046) – jednoduchou, pojištěnci do 18 let včetně 2 páry / 1 rok, pojištěnci od 19 let 2 páry / 3 roky, úhrada Pojišťovny 50%.
Indikační kritéria: lehčí kombinovaná postižení tří a více uvedených vad (kladívkové prsty, zkřížené prsty, vbočené palce, ztuhlý palec, podélně a příčně plochá noha při realizovaném vyrovnání dolní končetiny do dvou cm); syndrom diabetické nohy 
 
Obuv ortopedickou individuálně zhotovovanou (kódy 4000047 a 4000048) – středně složitou, pojištěnci do 18 let včetně 2 páry / 1 rok, pojištěnci od 19 let 2 páry / 3 roky, úhrada Pojišťovny 90%. Předepisující odbornost DIA, CHI, ORP, ORT, POP, REH, REV a J16 (dle Úhradového katalogu je OM1).
Indikační kritéria: středně složité kombinované postižení tří a více uvedených vad (těžké kladívkové deformity prstů, zkřížené prsty velkého rozsahu, vbočené palce nad 45 stupňů, ztuhlý deformovaný palec, fixovaná podélně příčná noha); dále pak u pooperačních a poúrazových stavů s větším rozsahem postižení; dále u podstatně porušené funkce a anatomických poměrů nohy; u artritických deformací nohy; u edémů různé etiologie; při realizovaném vyrovnání zkrácení dolní končetiny od 2 – 4 cm; syndrom diabetické nohy; Charcotovy osteoartropatie.
 
Obuv ortopedickou individuálně zhotovovanou (kódy 4000049 a 4000050) – velmi složitou, pojištěnci do 18 let včetně 2 páry / 1 rok, pojištěnci od 19 let 2 páry / 3 roky, úhrada Pojišťovny 90%.
Indikační kritéria: velmi složité vady (deformovaná noha svislá, kososvislá, svislá, vbočená, hákovitá, lukovitá, kontrahovaná, revmatické deformity velkého rozsahu, rozštěpy a vrozené deformity nohy těžkého charakteru; u amputací všech prstů po hlavičky všech metatarzů a při realizovaném vyrovnání zkrácení dolní končetiny od 4 do 6 cm); syndrom diabetické nohy; Charcotovy osteoartropatie.
 
Obuv ortopedickou individuálně zhotovovanou – přímá součást protetického ZP nebo obuv nahrazující přístroj (kód 4000051) – 2 páry za rok, úhrada Pojišťovny 99 %. Indikační kritéria: těžší postižení vyžadující stavbu ortopedického kopyta podle modelu; vrozená malformace nebo amputace nohy v metatarzech a výše; při realizovaném vyrovnání zkrácení dolní končetiny nad 6 cm; anatomické poměry vyžadující stavbu ortopedického kopyta podle modelu; syndrom diabetické nohy; Charcotovy osteoartropatie.
 
Vložky ortopedické individuálně zhotovované pojištěnci do 18 let věku (dětská) - (kód 4000053) maximálně 2 páry / 1 rok.
Indikační kritéria: pro ortopedická lehčí postižení dětské nohy; neurologicky podmíněné deformity nohy.
 
Vložky ortopedické speciální individuálně zhotovované (kód 4000052) – maximálně 2 páry / 1 rok, úhrada Pojišťovny 80%. Indikační kritéria: pro složité vady nebo kombinaci více deformit; syndrom diabetické nohy.
 
Opravy terapeutické části ortopedické obuvi individuálně zhotovené – výhradně v případě poškození vzniklého běžným opotřebením, nikoliv v případě poškození vinou špatného používání. Pojišťovna hradí 75 %.
 
Úpravy ortopedické obuvi individuálně zhotovené – úhrada Pojišťovnou maximálně 2 x za rok ze 100 %, výhradně při změnách zdravotního stavu a v medicínsky zdůvodněných případech.

ÚHRADY POJIŠŤOVEN

Pomůcky ortopedickoprotetické individuálně zhotovované

 

kód limit Název ZP - doplněk názvu preskripce užitná doba úhrada poj.
4000001

Z

Ortéza pro hlavu a krk na zakázku - od 19 let

CHI,NEU,ORP,ORT,REH
12 měs. 99 %
4000002

Z

Ortéza pro hlavu a krk na zakázku - dětská do 18 let včetně

CHI,NEU,ORP,ORT,REH
6 měs. 100 %
4000003

Z

Ortéza kraniální remodelační na zakázku - děti do 1 roku včetně
CHI,NEU,ORP,ORT,REH
- 95 %
4000004 Z Ortéza pro hlavu a krk indiv. upravená - z prefabrikátu nebo stavebnice s nutností individuální úpravy
CHI,NEU,ORP,ORT,REH
12 měs. 95 %
4000005 Z Ortéza trupu na zakázku - od 19 let CHI,NEU,ORT,REH 12 měs. 99 %
4000006 Z Ortéza trupu na zakázku - dětská do 18 let včetně CHI,NEU,ORT,REH 6 měs. 100 %
4000007 Z Ortéza trupu z prefabrikátu nebo stavebnice od 19 let, s nutností individuální úpravy CHI,NEU,ORP,ORT,REH 12 měs. 95 %
4000008 Z
Ortéza trupu kompenzační na zakázku pro sed
CHI,NEU,ORP,ORT,REH
12 měs. 24 347,68 Kč
4000009 Z Bandáž trupu na zakázku - od 19 let
CHI,NEU,ORP,ORT,REH
12 měs. 95 %
4000010 Z Bandáž trupu na zakázku - do 18 let včetně
CHI,NEU,ORP,ORT,REH
6 měs. 100 %
4000011 Z
 
Ortéza horní končetiny na zakázku - od 19 let
CHI,NEU,ORP,ORT,REH
12 měs. 99 %
4000012 Z Ortéza horní končetiny na zakázku - do 18 let včetně
CHI,NEU,ORP,ORT,REH
6 měs. 100 %
4000013

Z

Ortéza horní končetiny z prefabrikátu nebo stavebnice - s nutností individuální úpravy
CHI,NEU,ORP,ORT,REH
12 měs. 95 %
4000014   Protéza horní končetiny prvovybavení na zakázku - 1 ks / po amputaci
CHI,ORP,ORT,REH
- 99 %
4000015   Protéza horní končetiny pasivní na zakázku - od 19 let
CHI,ORP,ORT,REH
24 měs 99 %
4000016 Z Protéza horní končetiny ovládaná vlastní silou na zakázku - od 19 let; maximální doplatek 2922,08 Kč
CHI,ORP,ORT,REH
24 měs 99 %
4000017

Z

Protéza horní končetiny myoelektrická na zakázku - od 16 let; maximální doplatek 2922,08 Kč ORP,ORT,REH 60 měs 99 %
4000018 Z Protéza horní končetiny myoelektrická na zakázku - děti do 15 let; maximální doplatek 2922,08 Kč ORP,ORT,REH 36 měs 99 %
4000019 Z Protéza horní končetiny na zakázku - dětská do 18 let včetně
CHI,ORP,ORT,REH
12 měs 100 %
4000020 Z Ortéza dolní končetiny na zakázku - od 19 let
DIA,CHI,NEU,ORP,ORT,REH
12 měs 99 %
4000021 Z Ortéza dolní končetiny na zakázku - dětská do 18 let včetně
CHI,NEU,ORP,ORT,REH
6 měs 100 %
4000022

Z

Ortéza dolní končetiny z prefabrikátu nebo stavebnice - s nutností individuální úpravy
CHI,NEU,ORP,ORT,REH
12 měs 95 %
4000023 Z Protéza pro transtibiální amputaci a níže na zakázku - prvovybavení; 1 ks / po amputaci; maximální doplatek 2922,08 Kč
CHI,ORP,ORT,REH
- 99 %
4000024 Z Protéza pro transtibiální amputaci a níže na zakázku - stupeň aktivity I; od 19 let; maximální doplatek 2922,08 Kč ORP,ORT,REH 24 měs 99 %
4000025 Z Protéza pro transtibiální amputaci a níže na zakázku - stupeň aktivity II; od 19 let; maximální doplatek 2922,08 Kč ORP,ORT,REH 24 měs 99 %
4000026 Z Protéza pro transtibiální amputaci a níže na zakázku - stupeň aktivity III; od 19 let; maximální doplatek 2922,08 Kč ORP,ORT,REH 24 měs 99 %
4000027 Z Protéza pro transtibiální amputaci a níže na zakázku - stupeň aktivity IV; od 19 let; maximální doplatek 2922,08 Kč ORP,ORT,REH 24 měs 99 %
4000028 Z Protéza pro exartikulaci v kolenním kloubu na zakázku - prvovybavení; 1 ks / po amputaci; maximální doplatek 2922,08 Kč CHI,ORP,ORT,REH - 99 %
4000029 Z Protéza pro exartikulaci v kolenním kloubu na zakázku - stupeň aktivity I; od 19 let; maximální doplatek 2922,08 Kč ORP,ORT,REH 24 měs 99 %
4000030 Z Protéza pro exartikulaci v kolenním kloubu na zakázku - stupeň aktivity II; od 19 let; maximální doplatek 2922,08 Kč ORP,ORT,REH 24 měs 99 %
4000031

Z

Protéza pro exartikulaci v kolenním kloubu na zakázku - stupeň aktivity III; od 19 let; maximální doplatek 2922,08 Kč ORP,ORT,REH 24 měs 99 %
4000032 Z Protéza pro exartikulaci v kolenním kloubu na zakázku - stupeň aktivity IV; od 19 let; maximální doplatek 2922,08 Kč ORP,ORT,REH 24 měs 99 %
4000033 Z Protéza dolní končetiny pro transfemorální amputaci na zakázku - prvovybavení; 1 ks / po amputaci; maximální doplatek 2922,08 Kč
CHI,ORP,ORT,REH
- 99 %
4000034 Z Protéza dolní končetiny pro transfemorální amputaci na zakázku - stupeň aktivity I; od 19 let; maximální doplatek 2922,08 Kč ORP,ORT,REH 24 měs 99 %
4000035 Z Protéza dolní končetiny pro transfemorální amputaci na zakázku - stupeň aktivity II; od 19 let; maximální doplatek 2922,08 Kč ORP,ORT,REH 24 měs 99 %
4000036 Z Protéza dolní končetiny pro transfemorální amputaci na zakázku - stupeň aktivity III; od 19 let; maximální doplatek 2922,08 Kč ORP,ORT,REH 24 měs 99 %
4000037 Z Protéza dolní končetiny pro transfemorální amputaci na zakázku - stupeň aktivity IV; od 19 let; maximální doplatek 2922,08 Kč ORP,ORT,REH 24 měs 99 %
4000038 Z Protéza dolní končetiny po exartikulaci v kyčelním kloubu na zakázku - prvovybavení; 1 ks / po amputaci; maximální doplatek 2922,08 Kč
CHI,ORP,ORT,REH
- 99 %
4000039 Z Protéza dolní končetiny po exartikulaci v kyčelním kloubu na zakázku - stupeň aktivity I; od 19 let; maximální doplatek 2922,08 Kč ORP,ORT,REH 24 měs 99 %
4000040 Z Protéza dolní končetiny po exartikulaci v kyčelním kloubu na zakázku - stupeň aktivity II; od 19 let; maximální doplatek 2922,08 Kč ORP,ORT,REH 24 měs 99 %
4000041 Z Protéza dolní končetiny po exartikulaci v kyčelním kloubu na zakázku - stupeň aktivity III; od 19 let; maximální doplatek 2922,08 Kč ORP,ORT,REH 24 měs 99 %
4000042 Z Protéza dolní končetiny po exartikulaci v kyčelním kloubu indiv. zhotovená - stupeň aktivity IV; od 19 let; maximální doplatek 3000,35 Kč ORP,ORT,REH 24 měs 99 %
4000043 Z Protéza dolní končetiny bionický kloub indiv. zhotovená - stupeň aktivity III a IV ORP,ORT,REH 60 měs 95 %
4000044 Z Protéza dolní končetiny indiv. zhotovená - dětská do 18 let včetně ORP,ORT,REH 12 měs 100 %
4000054 Z Epitéza končetinová indiv. zhotovená
CHI,ORP,ORT,PLA,REH
24 měs 95 %
4000055 Z Epitéza obličejová indiv. zhotovená
CHI,ORP,ORL,PLA,POP
12 měs 99 %

 


Ortopedické vložky a úprava standardní obuvi

kód limit Název preskripce užitná doba úhrada poj.
4000045   Obuv ortopedická jednoduchá indiv. zhotovená - do 18 let včetně; 2 páry / 1 rok
DIA,CHI,ORP,ORT,REH,REV
  50 %
4000046   Obuv ortopedická jednoduchá indiv. zhotovená - od 19 let; 2 páry / 3 roky
DIA,CHI,ORP,ORT,REH,REV
  50 %
4000047   Obuv ortopedická středně složitá indiv. zhotovená - do 18 let včetně; 2 páry / 1 rok DIA,CHI,ORP,ORT,POP,REH,REV,J16   90 %
4000048   Obuv ortopedická středně složitá indiv. zhotovená - od 19 let; 2 páry / 3 roky DIA,CHI,ORP,ORT,POP,REH,REV,J16   90 %
4000049   Obuv ortopedická velmi složitá indiv. zhotovená - do 18 let včetně; 2 páry / 1 rok
DIA,CHI,ORP,ORT,REH,REV,POP
  90 %
4000050   Obuv ortopedická velmi složitá indiv. zhotovená - od 19 let; 2 páry / 3 roky
DIA,CHI,ORP,ORT,REH,REV,POP
  90 %
4000051 Z Obuv ortopedická indiv. zhotovená - přímá součást protetického ZP nebo obuv nahrazující přístroj; 2 páry / 1 rok
DIA,ORP,ORT,REH,CHI,POP
  99 %
4000052   Vložky ortopedické speciální indiv. zhotovované - 2 páry / 1 rok DIA,ORP,ORT,REH,TRA,REV   80 %
4000053   Vložky ortopedické indiv. zhotovované - dětské do 18 let včetně; 2 páry / 1 rok ORP,ORT,REH,REV   389,76 Kč

 

TYP kódové označení pro název a typ ZP (podskupina) ZVL pokud obsahuje "Z", je nutné schválení revizním lékařem PRO označení "P" - ZP se předepisuje na poukaz UPO označení "I" - plně hrazený ZP označení "R" - zapůjčovaný ZPbez označení - je hrazena částka uvedená v poli max. úhradanahoruKontakt

Protetika Děčín s.r.o.
U Plovárny 1262/12
405 02 Děčín 1


Telefon: +420 412 558 306

IČ: 64652998
DIČ: CZ64652998
jednatelé společnosti

Jiří Vojáček
Telefon: +420 412558306
Mobil: +420 602650827
e-mail: vojacek@protetikadecin.cz

Tomáš Sýkora
Telefon: +420 412558306

Společnost Protetika Děčín s.r.o. je zaregistrována v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10370nahoru